3 Temmuz 2017 Pazartesi

Sınai Mülkiyet Yasamı (SMK) Ve Hedeflerimiz


Sınai Mülkiyet Yasamı 10 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi. Teknolojik ilerlemelerin süratine yetişemediğimiz günümüzde ise ülkemizin 2017’nin ilk ayında yürürlüğe giren yeni yasamız ile; teknolojik, sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanmasında kritik görevi üstlenen buluş veya icatlar ve diğer sınai hakların bundan böyle yasa ile daha düzenli korunacak Ekonomik, ticari ve sosyal gelişmenin sağlanması hedefi ile hazırlanan sınai haklar yasası yeni buluş veya icatların, tasarımların ve markaların oluşturulmasına teşvik edici olması ile umut veriyor.

Yeni Sınai Mülkiyet Yasası ile gelen yeniliklere göz atarsak, yasasının tüm sınai hakları bir çatıda toplaması, patent belgesi alım aşamasının daha sürat alması ve patent verilebilirlik şartları bakımından inceleme yapılmadan, koruma altına alınan buluşların özelliğine yönelik akıllarda soru işaretine sebebiyet veren incelemesiz sistemin yürürlükten kaldırılması bir hayli önem bahşediyor. Diğer taraftan, bir yükseköğretim kurumunda yapılan bilimsel araştırmalar akabinde tasarlanan buluşlara, bundan böyle çalışanların buluşlarına yönelik hükümlerin uygulanması, buluş sahibine ise, yükseköğretim kurumunun buluştan sağlayacağı kazançtan hak tanınması ve Ar-Ge çalışmalarının ve bu durumun ardından oluşan yeni ve özgün buluş ürünleri ile milli gelirin yükseltilmesi hedeflenmektedir.


Ülkemizde yeni kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ile hedeflerimizden biri özellikle AB mevzuatı ile uyumlu hale gelmektedir. Yeni Sinai Mülkiyet Yasamız ile beraber ülkemizde ise sorgulama istemi ya müracaat ile beraber veya müracaat tarihi itibari ile 1 yıl (12 ay) içinde uygulanacak. Avrupa Patenti müracaatlarında patent sorgulama istemi müracaat ücretine dahildir.

Yeni Yasa İle Hedeflerimiz

Patent alma süreçleri yeni yasa ile önemli seviyede kısaltmaktadır. Ülkemizde de patent sorgulama istemi müracaat ile beraber gerçekleştirilmesi ile aşamayı kısaltacaktır, lakin bu durum bir tercih haline getirildi. Müracaatta bulunan buluş sahipleri talep etmeleri durumunda 1 yıl içinde de sorgulama isteminde bulunabilecekler. Sistem Paten A.Ş. olarak, Yurtdışı müracaatı istemi yapılmadan evvel sorgulama raporlarına nail olmayı düşünen müracaat sahipleri adına sorgulama istemini müracaat esnasında yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Yeni Sinai Mülkiyet Yasamız ile birlikte incelemesiz patent sistemi yürürlükten kaldırıldı. Bu uygulamadaki amacımız, bir nevi alınacak patentlerin kalitesinde artış sağlamak. Bu şekilde patent verilmeyecek buluşlara yönelik verilen patentlerin iptal edilmesi adına harcanacak emek ve maddi masrafları engellemek istenmektedir. Ülkemizde var olan kısmi tescil uygulaması ile taleplerin bir kısmının tescile uygun bulunması durumunda sadece o taleplere yönelik patent verilebilecek.

Diğer bir değişiklik ise tescilden önce gerçekleşen itirazın, Avrupa Patenti Sözleşmesi ile uyumlu şekle gelmesi anlamında tescil sonrasına bırakıldı. Bu süre 6 ay ile kısıtlıdır.

Ülkemizde önüne geçilemeyen yada talebinde dışı durumun anlamında gelen mücbir sebep talebi nedeni kaldırılmıştır. Bu istemin yerine hakların tekrardan tesisi mümkün hale getirdi. Mücbir neden taleplerinin kabul edilme olasılığının düşük olduğu düşünürsek Avrupa Patenti Sözleşmesi ile uyumlu şekle getirmede bu noktada Türkiye adına sevindirici bir gelişme olduğunu belirtebiliriz.