5 Aralık 2017 Salı

Enerji Sektöründe Devrim Niteliğinde Buluş

Enerji sektöründe devrim niteliğinde buluş. Bilim insanı akademisyen Bilirgen, enerji sektöründe araştırmalar yaptığını ve bu kapsamada, geliştirdiği kömür kurutma ve zenginleştirme sistemi  ile yüksek nem ve az kalorili linyitin kalorifik değerini yarı yarıya artırdı. 

Enerji sektöründe devrim niteliğinde buluşu geliştiren akademisyen, ülkemizde yaklaşık 8000 megavatlık yerli kömüre entegre santral bulunmakta. Şayet ülkedeki tüm santraller bu sistemi faaliyete geçirirse 1 milyar TL tasarruf elde edilebilir. Tasarruf sağlamanın yanı sıra sistemin karbondioksit emisyonunun minimize edilmesi gibi çevresel faktörü de bir hayli önemli teşkilde ettiğini belirtti.

Uzun yıllar boyunda yurt dışından araştırmalar gerçekleştiren buluş sahibi akademisyen, 2013’te ülkemize dönüş yaparak ülkemize katkı sağlamak amacı ile girişimlere koyuldu. Geliştirdiği buluşuna yaşam veren buluş sahibi, sistemi sayesinde ile atık ısıyı uygulayarak kömürün kalorifik değerini yaklaşık yarı yarıya artırmayı başardı. Geliştirdiği projesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve TÜBİTAK eliyle destek buldu.

Geliştirilen sistem ile ülkemizin dışa bağımlı olan enerji gereksinimimize son vermek ve madenlerin % 10 oranında daha az kömür ile aynı elektriğin elde edilmesi amaçlanıyor. Ülkemizde linyit stokunun 4 milyar tonluk hacmine sahip olan Afşin-Elbistan kömür havzasında TÜBİTAK projesi çerçevesinde geliştirilen sistem, kömürde  bulunan nem oranını % 10 civarından indirgenirken, kalorifik değerini ise % 30 oranından yükseltildi.

Bizim linyitimizin Yarısı sudan Oluşuyor

Buluş sahibi tarafından gelen açıklamada, ülkemizde yerli kömürlerimiz kalite bakımından pek iyi değil. Yarısı sudan oluşuyor. Bunu elektrik enerjisine çevirdiğimizde den pek verim alamıyoruz. Şuan geliştirmiş olduğumuz teknoloji ile birlikte santralde atık ısının bir bölümüne alarak kömürde bulunan nemden ayrıştırılması ve bu durumda kömürün kalorifik değerin % 30 ile % 40’lık  oranında yükseltmekte olduğu belirtti.

Çevresel İyileştirmede Sağlıyor

Yerli teknolojinin yerli madenler ile ilerletilmesini hedeflediğini kaydeden buluş sahibi akademisyen, temennimiz bu sistemi yurt dışına ihraç edeceğiniz. İşin çevresel boyutu da bulunmakta. Verim çoğaldığı zaman karbondioksit emisyonunun indirgenmesi gibi çevresel boyutu da oldukça önemli teknolojinin.


Buluşu Avrupa’dan ve Asya’dan bazı uluslarda almak istedi. Tabi bura da öncelik ülkemizde güçlendirmemiz gerekmektedir. Sürekli olarak talep gelmekte biz çalışmada bulunmuyoruz. Sistemimizin en önemli niteliği atık ısıyı uygulayarak kömürün kalorifik değerinin fazlalaştırılması. Linyit rezervleri sürekli olarak azalmakta ve daha az kaliteye sahip kömürün bir şekilde elektrik üretiminde kullanılması gerekmekte ve bu durumdan dolayı bu buluş ileriye yönelik önemli bir potansiyele sahip.