8 Temmuz 2017 Cumartesi

Sinai Mülkiyet Yasası’na Göre Patent Verilme Kriterleri

Patent, bir buluşa veya icada verilerek koruma altına alınmasıdır. Tabi patent ile koruma altına alınmak istenen buluş veya icat ürünleri açısından patent verilebilirlik adına 3 kriter bulunmaktadır. 

Bu koşullar ilki, buluş ürünü olan cihaz veya teknolojinin yeni olmasıdır. Yenilik kelimesi ise, patent müracaatı edilmeden, buluşun diğer kişilerce yazılı, sözlü veya uygulamalı şekilde açıklanmaması anlamına gelir. 

Koşullardan 2.’si ise, tekniğin ( yöntemin) bilinen halinden ayrılmasıdır. Bu duruma teknik basamak koşulu ismi ile de belirtilebilir. Buluş ile ilişkin uzman bir kişinin rahatlıkla aklına getirerek uygulamayacağı vasfı taşıyan buluşlar tekniğin bilinen halini aşmıştır.

3.’sü ve son olan kriter endüstriye uygulanabilirliktir, diğer anlatım ile buluşun konusu endüstride seri şekilde üretilebilir özelliği sahip olmalıdır.

Sistem Patent A.Ş.’mize gelen en sık sorulardan bir birisi ise yazılımlara patent alınabilir mi? sorusudur. Bu konuya şu şekilde açıklayalım, bilgisayar programları buluş özelliği taşımamasından dolayı patent ile tescil altına alınamaz. Lakin bir makine ile beraber kullanımının yarattığı sonuçlar ileri bir teknik bir sonuç verecek olursa, bilgisayar programı ile beraber çalışan makineye Sistem Patent A.Ş.’mizden Patent alınması mümkündür.