29 Haziran 2017 Perşembe

Tubitak Patent Teşvik SistemiPatent Teşvik Sistemi; Patent müracaatı teşvik ve destekleme programı, ülkemizin ulusal ve ülkeler arası patent müracaatlarının sayısının çoğaltılması, bireylerin patent müracaatında bulunmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili açısından bilinçlenmenin sağlaması için oluşturulan bir programdır. 

Ülkemizde ve dünya genelinde Türk patent müracaatlarının sayılarını çoğaltmak için patent müracaatı teşvik ve destekleme esasları taslağını oluşturmuştur.

Fikri ve sınaî haklara ilişkin ülkesel bilinçlenmeye destek sağlamak ve sınai mülkiyet haklarının tescili aşamasında görev alanlara ekonomik anlamda destek sunulmasına yönelik bir teşvik sistemi hazırlamak adına TÜBİTAK, patent müracaatına destek verme esasları taslağı oluşturmuştur. Bu teşvik sistemi doğrultusunda, Türk vatandaşları ile ülkemizde aktif olan Türk yasasına uygun şekilde kurulmuş ve Türk firmalar, söz konusu protokol taslağı kapsamında, TÜBİTAK, Patent Teşvikleri doğrultusunda müracaat yapanları değerlendirerek teşvik verilip verilmemesine karar kılacak.   


TÜBİTAK Teşviği; Bu destek sistemi doğrultusunda patent müracaatı sahiplerine temin edilecek olan destek miktarını bütçesinden tedarik edecek. Teşvik miktarlarını, yetkili mercilerinde önerisini dikkate alarak her sene tekrardan başlatmaktadır. Bu teşvik sistemi ile, incelemeli patent müracaatları, Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında gerçekleştirilen ülkeler arası patent müracaatları, Avrupa Patent Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen bölgesel patent müracaatları ve üçlü patent müracaatlarını desteklemektedir. Bu sisteme faydalı model müracaatları dahil değildir.


TÜBİTAK’ın Fikri Haklar ile ilişkin departmanının personeli, Hukuk Müşaviri ve TÜBİTAK Başkanının kararlaştıracağı ve patentlerin ekonomik anlamdan değerlendirilmesi açısından bilgisi olan bireyler ile yetkilendirilecek uzman, avukat yada yöneticileri arasından belirleyecek şahıslardan bir jüri kurulacak ve Geri Ödemeli Destek Sistemi” doğrultusunda yetki alacaktır.Bu Sistemden Yararlanabilecek Olan KişilerPatent müracaatlarına geçerli olan bu teşvik sisteminden, T.C. vatandaşları ile Türkiye’de faaliyette olan, Türk yasasına uygun şekilde kurulmuş ve Türk firmaları faydalanabileceklerdir. Patent vekili, temsile yetkisi bulunmayan buluş sahipleri yada 3. bireyler bu teşviklerden faydalanamazlar.

Bir Sene İçerisinde Gerçekleşen Teşvik Müracaatları Teşvik müracaatı yapan bireyler, TÜBİTAK’a patent teşvikinden faydalanmak için müracaat etmeden, patent müracaatı yapmış olmaları ve patent müracaatları ücretinin kendileri nezdinde ödenmiş olmalıdır. Bu işlemin akabinde, şekli uygunluk hükmü ile beraber, patent müracaatı yapan kişinin TÜBİTAK’ın Araştırma Destek Programları Başkanlığı kanadına teşvik müracaatı yapması gerekiyor.


Patent Müracaatı Teşvik ve Destekleme EsaslarıUlusal patent müracaatlarına geri ödemesiz olarak destek verilmesi,

NOT: Bu teşvik sistemi, PCT ve EP müracaatlarını da kapsamına almaktadır.


Bu destek, Ulusal müracaatlar ile ülkeler arası yada bölgesel müracaatların TPE eliyle koordine edilen bölümü adına hibe özelliği taşımaktadır. ülkeler arası müracaatlarla ilişkin diğer destekler ise geri ödemeli olmaktadır. Bu saydığımız üç ülkede patent temin edilmesi sonucunda hibe özelliği alacaktır. 

Ülkeler arası yada bölgesel patent müracaatlarının ilk sürecinin geri ödeme yapılmadan destek verilmesi, 
Ülkeler arası yada bölgesel patent müracaatlarının araştırma raporunun akabinde yapılacak işlem tutarlarının geri ödemeli olarak destek verilmesi