28 Ağustos 2014 Perşembe

Web Sitesi Adı Ve Marka İlişkisi

İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ile web siteleri ve bunların isimlerinin barındırıldığı yer olan domainler çok büyük bir önem arz etmeye başlamıştır. İnternet alan adları ICANN denilen Uluslararası kurum tarafından organize edilen ve ''.com '', ''net'' v.s gibi ilk talep edene verilen alan adları bir de ülkesel ve her ülkeye özel verilen alan adları olarak genelde ikiye ayrılmaktadır. Ülkesel domainler mesela; Türkiye'ye tahsis edilen com.tr uzantısı alabilmek için ticari unvanını gösterir belge veya marka tescil belgesi aranırken, ''.com'' uzantılı alan adlarında bu özellikler aranmamaktadır. 

Markanın veya ticari unvanın iş sahasında kötü amaçlı olarak alan adları alınabilmekte ve daha sonra bu kurumlardan belirli bir miktar karşılığı ücret istenmekteydi. Tüm bunları göz önünde bulunduran Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ICANN kurumu ile işbirliğine giderek Alan Adı Uyuşmazlık davalarını için bir müracaat masası oluşturdu. Buraya başvuran marka veya ticari unvan sahipleri dilerse markalarının uzantılarını bu kişilerden talep etme hakkına sahip olmaktadır.

Alan adı domain uyuşmazlıkları ile ilgili Sistem Patent Hukuk birimine başvurabilirsiniz...