17 Temmuz 2017 Pazartesi

Besin Ürünlerinden Güneş Pili Tasarlandı

Besin ürünlerinden güneş pili tasarlandı. Bazı besin ürünlerinden tedarik edilen kimyasallar ile güneşten gelen ışık enerjisinden elektriğe çeviren güneş paneli tasarlandı. Bu buluş Necmettin Erbakan Üniversitesi akademisyenleri tarafından geliştirildi.

Besin ürünlerinden güneş pili tasarlanması ile birlikte konu hakkında gelen açıklamada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik elde edilmesi bakımından payının arttığı belirtildi. Bu doğrultuda güneş enerjisi girişimlerinin de yaygın hale geldiğine vurgu yapılarak, doğal enerji kaynaklarının ülkenin finansal durumunda önemli katkıda bulunduğunu belirtti.

Buradan hareketle, üniversite içinde güneş ışığını elektrik enerjisine çeviren fotovoltaik panellere ilişkin bir çalışma yapıldığını belirtilerek şu açıklamalar yapıldı:

" Bu alandaki araştırmamıza üniversitenin çeşitli alanlara, çeşitli dallarında görevli 10 kişiden oluşan bir akademisyenden oluşan gurup ile yaptık. Güneş panellerinde yer alan silisyum ve grafenlerden ile elektrik elde ediliyor; fakat bu çalışmanın maliyeti bir hayli çok. Çalışmamızda elektriği, silisyum ve grafeni kullanmayarak, sebze ve meyvelerde yer alan boya hücrelerini kullanarak elde ettik. Bazı besin ürünlerinden sağladığımız boya hücrelerini tabaka tabaka büyütmek kaydı ile ince filme çeviriyoruz. Güneşi gördüklerinde ışıktan elektrik sağlıyoruz. Bir takım besin ürünlerinde yer alan boya katkılı hücreleri fotovoltaik hücrelerde uyguluyoruz. Bu ürünlerden elde ettiğimiz panelle güneşten elektrik temin ediyoruz."

Renkli olan meyve ve sebzelerden alınan hücrelerin, fotovoltaik panele entegre edilerek kazanılan yarı iletkenlik özelliği olan malzemenin güneşten gelen ışığı elektrik enerjisine dönüştürdüğü tespit edildi. 

Boyalı yarı iletken malzemenin enerji kapasitesinin avantajı bulunmadığı fakat diğer yarı iletken malzemelere kıyasla az maliyet ile geliştirildiği aktarıldı.

Hem Doğal Hem de Ucuz 

Boyalı güneş panelinin ucuz olması beraberinde doğal olarak üretildiğinin altı çizildi. Sonuç olarak ta grafen maddesi yarı iletkeni maliyetli olarak elde ediliyor. Boyalı yarı iletken malzeme doğadan üretilmesinden dolayı diğerine kıyasla ekonomik olmakta. Çalışmalar sürüyor. Patent ve tescil işlemleri ile ilişkin olarak müracaatları da önümüzdeki süreçlerde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Boyası fazla bulunan bitkileri kullanıyoruz. Güç çıkan renklerin yarı iletkenlik özelliği fazla olmasından dolayı kullanıyoruz. Boya hacmi fazla olan sebzeleri başta belirledik. Farklı alternatifler içinde uyguladığımız altlık ismi verilen zemine emdiriyoruz. Bu neticede birinci nesil güneş panellerini üretmekteyiz. Sebze ve meyvelerin renkli olanlarından temin edilen yarı iletken özellikli diyodun bulunduğu panel, yenilenebilir enerji kaynaklarının diğerlerine kıyasla ucuz üretilmesini sağlayacak. Hedefimiz yüksek kalite ile birlikte organik boyaları güneş panelinde sıklıkla kullanılabilir duruma getirmek ve ekonomik panel tasarlamak.