Marka Tescil Devlet Yardımları

Marka, bir hizmet veya ürünü, diğer şahıs yahut işletmelerin ürün yada hizmetinden farklı kılan tüm işaretlere denir. Marka tescili, bir ürünü yada hizmeti diğer benzerlerinden farklı kılan ve devlet organları tarafından onaylama işlemine denir. Resmi ve yasal bir kimliktir. Marka tescil desteği: Marka tescil işlemleri masraflarının tedarik edilmesi adına maddi anlamda verilen teşviklerdir. Marka tescil devlet yardımları; Marka tescil işlemleri masraflarının tedarik edilmesi adına maddi anlamda devlet tarafından verilen teşviklerdir. ’’

Marka tescil devlet yardımları hususunda 2 kuruluş tarafından verilen yardımdan faydalanılmaktadır. Bu yardımları sunan kurumlardan biri KOSGEB diğeri ise Dış Ticaret Müsteşarlığı kurumudur. Marka tescil işlemi adına gerçekleşen işlem tutarlarının temin edilmesi amacı ile KOSGEB veya dış ticaret müsteşarlığının tedarik etmiş olduğu devlet yardımlarından yararlanabilirsiniz. Yapılacak olan marka tescil işlemleri adına sunulan devlet yardımları konusunda güncel ve daha detaylı bilgiler sağlayabilmeniz açısından, Sistem Patent şirketimizin uzmanlarımızdan ücret talep  edilmeksizin bilgi temin edebilirsiniz.

KOSGEB Yardımları


Ülkenin sosyal  ve ekonomik gereksinimlerinin temin edilmesinde, KOBİ’lerin oranını ve etkinlik durumda artışta bulunulması, rekabet güçlerini ve seviyelerini yükseltme sağlamak, endüstride entegrasyonu finansal anlamda gelişmelere uygun şekilde yapılmasına yardım etmek.
Türkiye küçük ve orta ölçekli firmaları geliştirme ve destek sunma idaresi başkanlığı doğrultusunda KOBİ’lere türlü yardımlar temin edilmektedir. Bu çerçeve doğrultusunda, Sınai Mülkiyet Hakları adına Marka tescil işlemleri adına harcanan tescil işlemleri tutarları genel yardım programı çerçevesinde geri ödemesi olmadan yardımlarda bulunulmaktadır. İlgili olan yardımların tutarlarının icra edilmesi esaslarından karar verilen maddelere uyarınca;

Marka tescil belgelerine sahip olabilmek amacı ile müracaat işlemi gerçekleştiren kurum yahut kuruluşlara gerçekleştirdiği ödeme tutarları ile marka vekili şirketlerine ödemiş oldukları tutarlara devlet yardımlarında bulunulur.

Bu devlet yardımlarında, sınai mülkiyet haklarına yönelik belge sahibi olabilmek adına yapılan müracaat işlemi ve gerçekleşen ödeme tutarlarının tarihleri bakılmaksızın, yardımların yürürlükte kalma süresi olan 3 sene çerçevesinde temin edilen belgeler adına sunulur.

Bu Yardımdan Kimler Faydalanabilir?


KOSGEB veri tabanına kayıt işlemini yaptıran şirketler bu yapılan tescil yardımlarından faydalanabilirler. Bu yardımdan faydalanabilmek için tescil belgesine sahip olunması koşulu yer almaktadır.

Yurt dışı marka tescil belgelerinin temin edilmesi amacı ile sunulan yardımlar, yurt içi marka tescil belgesi temin eden işletmeler müracaat işleminde bulunabilir.

Müracaat

Müracaatlar, KOSGEB hizmet merkezi müdürlüklerine gerçekleşir.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Yardımları


Dış satımda (ihracat) boy gösteren şirketler ülke dışına sunmuş olduğu ürün yahut hizmetleri adına marka tescil işleminde bulunarak koruma kalkanına almasına teşvik etmek gayesi ile tescil amacı ile tahsis etmiş oldukları tutarlarına yardımda bulunulmaktadır.

Program Kapsamı


Bu program çerçevesinde, şirketlerin ülkemizde markaları tescil işleminde bulunmalarında tescil belgesine sahip olmalarında markalarının ülke dışında tescil işlemi adına ve koruma altına alınmasına ilişkin ödeme tutarlarının yarısı kadar yardımda bulunulmak.

Marka ve tanıtım faaliyetlerinin destek verilmesi hususunda bildirim uygulamalarına destekte bunulması hususu akabinde;

Yurt dışında tescil işlemini yapılmasına ilişkin marka bürosu hizmeti, danışmanlık masrafı tutarı, markanın o devlette diğer bir şirket adına tescil işleminin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin yapılacak araştırma, değerlendirme ilgili tüm zorunlu masraf tutarları,

Ülke dışında tescil işleminde bulunulmuş markalarının koruma altına alınmasına ilişkin avukatlık masrafları gibi tutarlar

Not: Marka tescil uygulaması adına yardımda bulunulması amacı ile ülke dışı marka tescil işleminin yapılması olması zorunluluğu bulunmaktadır. (Belgenin alınmış olması gerekmektedir.)

Peki Bu Destekten Kimler Faydalanabilir?


  1. İhracatta boy gösteren işletmeler (Belge sahibi olmak)
  2. Dış ülkelerde birimi mevcut olmayan lakin ülke sınırları içinde ve tanıtımda bulunacağı devletlerde marka tescil işleminde bulunmuş işletmeler

Web Sitesi Adı Ve Marka İlişkisi

İnternet teknolojisinin yaygınlaşması ile web siteleri ve bunların isimlerinin barındırıldığı yer olan domainler çok büyüük bir önem arz etmeye başlamışlardır.İnternet alan adları ICANN denilen Uluslararası kurum tarafından organize edilen ve .com, net vs gibi ilk talep edilene verilen alan adları birde ülkesel ve her ülkeye özel verilen alan adları olarak genelde ikiye ayrılmaktadır. Ülkesel domainler mesela Türkiye'ye tahsis edilen com.tr uzantısı alabilmek için ticari ünvanını gösterir belge veya marka tescil belgesi aranırken .com uzantılı alan adlarında bu aranmamaktadır. 
Markanın veya ticari ünvanın iş sahasında kötü amçlı olarak alan adları alınabilmekte ve daha sonra bu kurumlardan belirli bir miktar karşılığı ücret istenmekteydi. Tüm bunları göz önünde bulunduruna Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ICANN kurumu ile işbirliğine giderek Alan Adı Uyuşmazlık davalarını için bir müracaat masası oluşturdu. Buraya başvuran marka veya ticari ünvan sahipleri dilerse markalarının uzantılarını bu kişilerden talep etme hakkına sahip oldular.
Alan adı domain uyşmazlıkları ile ilgili Sistem Patent Hukuk birimine başvurabilirsiniz.